OSIRIS

Sidabrinės ekonomikos skatinimas pasitelkus sumaniąją specializaciją, siekiant stiprinti regionų inovacinius gebėjimus bei tvarų augimą

Aplankyk projektą


Sidabrinės ekonomikos dalyvių bendradarbiavimo modelis
Išmani Sidabrinė laboratorija
Inovacijų programa
Akceleravimo programa


Sidabrinė ekonomika, susijusi su produktais ir paslaugomis skirtomis visuomenės senėjimui, sukuria dideles galimybes verslui. OSIRIS projektas kuria novatorišką bendradarbiavimo modelį, skirtą patobulinti sumanios specializacijos metodus ir naujoviškų produktų bei paslaugų, skirtų senėjančioms visuomenėms, patekimui į rinką.

Projekto tikslas – didinti inovacijų dalyvių gebėjimus pritaikyti sumaniąją specializaciją regioninei plėtrai, ištirti naujas verslumo galimybes, skatinant naujų produktų ir paslaugų kūrimą, siekiant spręsti senėjančios Baltijos jūros regiono visuomenės problemas.

Projekto kuriama išmani sistema veiks kaip inovatyvus bendradarbiavimo modelis, skirtas tobulinti sumaniąją specializaciją bei sidabrinės ekonomikos kuriamų produktų ir paslaugų įsisavinimą rinkoje. „Smart Silver Labs“ – unikalios daugiapakopės valdymo struktūros leis išbandyti sidabrinės ekonomikos principais paremtą veiklos modelį, kuriuo bus remiami inovacijų dalyviai, kuriantys naujus perspektyvius produktus ar paslaugas. „Smart Silver Labs“ bus dislokuojama penkiose Baltijos jūros regiono vietose, užtikrinant vertikalų bei horizontalų bendradarbiavimą tarp sidabrinės ekonomikos inovacijų ekosistema suinteresuotų šalių.

Pagrindinis partneris:

 • (FI) Häme University of Applied Sciences

Projekto partneriai:

 • (LT) Lietuvos Inovacijų Centras
 • (LT) Klaipėda State University of Applied Sciences
 • (LT) UAB Iamus Inovacijos
 • (FI) Riihimäki Business Development Co.
 • (LV) Riga Technical University
 • (LV) CONNECT Latvia
 • (EE) Tallinn University of Technology
 • (DK) Center for Assisted Living Technology, Health and Care, Aarhus Municipality
 • (DK) VIA University College
 • (RU) Saint Petersburg National Research University of Information Technology, Mechanics and Optics
 • (RU) Open Joint-Stock Company “Technopark of Saint-Petersburg”

Projektas įgyvendinamas pagal Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Projekto trukmė: 2019.01.01 – 2021.12.31

Projekto vertė: 2,38 mln. eurų, Europos regioninės plėtros fondas

Vaida Svidrienė

+370 659 09455

vaida@iamus.net
Sidabrinės ekonomikos dalyvių bendradarbiavimo modelis


Sidabrinės ekonomikos koncepcija numato sukurti sistemą, kurioje prekių ir paslaugų gamyba, platinimas ir vartojimas būtų nukreiptas į vyresnio amžiaus žmonių vartojimo potencialo išnaudojimą ir pagyvenusių žmonių vartojimo, gyvenimo ir sveikatos poreikių tenkinimą.
Demografiniai pokyčiai turi didelę įtaką visoms Baltijos jūros šalims. Manoma, kad iki 2025 m. Sveikatos priežiūros išlaidos padvigubės ir biudžeto poreikis sveikatos išlaidoms bus didžiulis.
Interreg projekto OSIRIS tikslas - plėtoti paslaugų teikimo naujoves, kuriant tarpvalstybinius ryšius.
Projekte bendradarbiauja visų visuomenės sričių atstovai: valdžios institucijos, verslas, akademinė bendruomenė ir piliečiai. Valdžios institucijos tai vyriausybės ir regioninės plėtros agentūros ir politikos formuotojai, taip pat oficialūs sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai. Verslo atstovus atstovaus įmonės, pavyzdžiui, privatūs sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai, ir verslo grupės. Akademija gali būti, pavyzdžiui, universitetai arba mokslinių tyrimų ir plėtros įstaigos.
Projekto komanda kuria išmanią sidabrinės ekonomikos struktūrą (angl. Smart Silver Framework) kaip novatorišką bendradarbiavimo modelį, kad padėtų novatoriškoms idėjoms tapti realiais produktais ir paslaugomis, kurios padėtų spręsti senstančios visuomenės poreikius.
Išmani sidabrinė laboratorija (angl. Smart Silver lab) yra unikali daugiapakopė valdymo struktūra, įgyvendinanti inovacijų programą, kuri išbandys išmanios sidabrinės ekonomikos struktūrą, kad padėtų inovacijų dalyviams kurti naujus rinkoje perspektyvius senstančiai visuomenei skirtus gaminius ar paslaugas.


Išmani Sidabrinė laboratorija


Suomijos, Danijos, Rusijos, Estijos, Lietuvos ir Latvijos sidabrinės ekonomikos ekosistemų dalyviai buvo pakviesti kiekviename projekto regionui įsteigti atvirus valdymo komitetus – Išmanią Sidabrinę laboratoriją (angl. „Smart Silver Lab“).
Išmani Sidabrinė Laboratorija – tai ekosistema su numatyta struktūra (SSF) ir jos pagrindiniais dalyviais, kurie yra susieti bendrai veiklai - pasitelkus regiono sumaniąją specializaciją stiprinti inovacinius gebėjimus bei skatinti tvarų Sidabrinės ekonomikos augimą.
Šie dalyviai kartu veikdami sudarys regioninę ekosistemą, kuri poreikiui esant susijungs tarptautiniu lygmeniu ir veiks išvien koordinuojant projekto rezultatų įgyvendinimą ir praktinį panaudojimą, tam, kad padidintų šios ekosistemos dalyvių gebėjimus kurti inovacijas ir jomis naudotis vystant Sidabrinės Ekonomikos galimybes.
Šios Išmanios Sidabrinės laboratorijos dalinsis informacija šalies viduje, tiek tarp šalių narių. Dalyviai dalinsis praktine patirtimi, nuomonėmis savo regioninėse ekosistemose ir kitose suinteresuotose šalyse.
Ši ekosistema yra atvira ir nuolat tobulinama, o nauji nariai gali prisijungti ir palikti ją bet kuriuo metu.
Laboratorijos veiklą projekto metu koordinuoja projekto „Interreg Osiris“ partneriai iš 6 šalių / regionų. Po projekto Sidabrinės laboratorijos veikla bus tęsiama pasitelkiant Skaitmeninę Sidabrinę Platformą (angl. „Digital Silver Hub“), kuri įvairiais įrankiais, forumais ir veikomis sujungs Sidabrinę laboratoriją ir vyresniuosius sidabrinės ekonomikos dalyvius.
Išmanios Sidabrinės Laboratorijos tikslas dalintis informacija tarpvalstybiniu mastu ir taikyti žinias bei kompetencijas Baltijos jūros regiono senjorų gerovei kurti ir plėtoti.


Inovacijų programa


Sidabrinės ekonomikos koncepcija numato sukurti sistemą, kurioje prekių ir paslaugų gamyba, platinimas ir vartojimas būtų nukreiptas į vyresnio amžiaus žmonių vartojimo potencialo didinimą ir vyresnių žmonių vartojimo, gyvenimo ir sveikatos poreikių tenkinimą.
Senjorai, kaip socialiai aktyvi vyresnioji karta, yra šaltinis, svarbus šeimai, bendruomenėms ir visai visuomenei.
Sužinokite senjorų poreikius - kokie produktai tinka senjorams, kaip užtikrinti saugumą, kaip pritaikyti naujas technologijas, kad senjorai galėtų jas naudoti, kokių mokymų reikia pagyvenusiems žmonėms!
Inovacijų programa yra „Sidabrinės laboratorijos“ pagrindu sukurta veikla, kuria siekiama nustatyti esamus ir skatinti naujų novatoriškų produktų ir paslaugų formavimą ir plėtrą, kad būtų patenkinti vyresnio amžiaus žmonių poreikiai.
Šia programa yra siekiama paspartinti verslo ir mokslo inovatyvių projektų patekimą į rinką. Ši programa sujungia 4 tikslinių grupių bendradarbiavimą, o jos struktūra pagrįsta bendru mokslinių tyrimų organizacijų, galutinių vartotojų, verslo ir valdžios institucijų dalyvavimu kuruojant, mokant, testuojant ir patvirtinant kuriamus produktus.


Inovacijų programa yra praktiškas įrankis skirtas verslumo ugdymui, idėjų vystymui, produktų ir paslaugų pritaikymui kuriant inovacijų projektus, atsižvelgiant į kiekviename regione nustatytus sumanios specializacijos prioritetus.
Dalyvavimas „Sidabrinės laboratorijos“ inovacijų programoje suteikia galimybę idėjų autoriams: • gauti savo verslo idėjos įvertinimą;

 • dalyvauti teoriniuose ir praktiniuose mokymuose;

 • gauti patyrusių mentorių vertinimus ir rekomendacijas;

 • dalyvauti tarptautinėje Akseleravimo programoje.
  Kviečiame visuomenę teikti ir plėtoti verslo idėjas senjorams svarbiose srityse ir su savo verslo idėjomis dalyvauti „Išmanios Sidabrinės laboratorijos“ veiklose.Akceleravimo programa


Akceleravimo programa - tai intensyvi 4 savaičių programa, padedanti paspartinti novatoriškų verslo idėjų ir projektų, skirtų įvairiems sidabrinės ekonomikos sektoriams, pasirengimo rinkai procesą.
Šioje tarptautinėje Akceleravimo programoje dalyvavo apie 30 verslo idėjų ir projektų iš šešių šalių - Danijos, Estijos, Suomijos, Latvijos, Lietuvos ir Rusijos.
Programa yra Interreg Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projekto OSIRIS dalis.
Akceleravimo programoje buvo rengiamos praktinės dirbtuvės, pokalbiai, individualios ir grupinės mentorystės sesijos ir finalinis renginys, skirtas įvertinti visos programos metu pasiektą pažangą.
Geriausią pažangą parodžiusios komandos dalyvaus tolesniuose projekto etapuose, įskaitant pasirengimo investuoti programoje, “Silver Minning” (2021, Rugsėjis) ir “The Active and Assisted Living Program” (2021 m. Spalio 18–20 d., nuotoliniu būdu) renginiuose. • UAB Zive ir jos atstovas Žilvinas Jančoras. Jų komanda sukūrė Ilgalaikį širdies matuoklį, kuris itin svarbus širdies veiklos ankstyvai diagnostikai.

 • WAMOBAI ir jos steigėjas Sergej Zacharevskij. Jis pristatė programinę įrangą, kuri pasitelkiant mašininį mokymąsi nustatys ir klasifikuos širdies ritmo sutrikimus, tam, kad būtų galima prognozuoti ir atlikti veiksmus, kurie palengvintų aritmijos sutrikimų gydymą.

 • MB "Mitopharma" ir jos atstovas Matas Navickas. Pristatė projektą, kurio tikslas yra apsaugoti mitochondrijas bei sustabdyti infarkto zonos plitimą ir tolimesnį organų pažeidimą. Tai sumažintų liekamuosius reiškinius po išeminių ligų ir/ar pagreitintų pacientų atsigavimą po ligos.

 • Vilija Malakauskienė ir jos kuriamas treniruoklis, skirtas žmonėms palengvinti rankų, pirštų judrumo atstatymą iš dalies paralyžuotiems ar asmenims sveikstantiems po sunkių traumų. • Artimiausiu laikotarpiu stipriausius dalyvius sutiksime kitame OSIRIS projekto etape, kurio metu projektai bus akseleruojami Išmanioje Sidabrinėje Laboratorijoje ir ieškoma geriausių finansavimo priemonių konkrečiam produktui, kuriamos išėjimo į rinką ir daug kitų galimybių.


  Visiems dalyviams norime padėkoti už jų idėjas, darbą bei kūrybiškumą ir tikime, kad netrukus jų produktus bei paslaugas pamatysime Lietuvos rinkoje.


  Kurkime sėkmingą partnerystę

  Užpildykite žemiau esančią formą ir netrukus su Jumis susisieksime

  • Padidinkite energetinį efektyvumą

  • Įgyvendinkite tvaraus vystymosi tikslus

  • Išplėskite skaitmeninę infrastruktūrą

  Dėkojame!

  Su Jumis susisieksime per 24 valandas.

  Grįžti į pagrindinį

  Susisiekite su mumis

  Užpildykite žemiau esančią formą ir netrukus su Jumis susisieksime

  • Padidinkite energetinį efektyvumą

  • Įgyvendinkite tvaraus vystymosi tikslus

  • Išplėskite skaitmeninę infrastruktūrą

  Dėkojame!

  Su Jumis susisieksime per 24 valandas.

  Grįžti į padrindinį